Dupla ösztöndíj Oroszlányon

szakkepzesSosem gondoltam volna, hogy kedves kollégám – aki egyben a város Művelődési, oktatási és sportbizottságának külsős tagjai is – egyéni indítványa ekkora értetlenséget és vitát fog generálni. Annak ellenére, hogy a testület baloldali többsége által 100%-ban támogatott kezdeményezés a minőségi szakképzés lehetőségének megteremtését, az ipari parkban működő cégek számára jól képzett szakemberek biztosítását és a fiatalok helyben maradását egyszerre képes támogatni.

Oroszlány város önkormányzati képviselői kivételes lehetőséget teremtettek azzal, hogy a helyi szakképzés megerősítése érdekében megalkották a szakképzést támogató helyi ösztöndíjrendszerüket. A tanulmányi ösztöndíj nem új dolog. Diákkoromban én is ösztöndíjas tanuló voltam, igaz, hogy a ma már “felszámolás” alatt álló szénbánya vállalat jóvoltából. Később a felsőoktatás által biztosított ösztöndíjrendszer kedvezményezettje lehettem. A mai diákok a hiányszakmák területén állami ösztöndíjban részesülhetnek tanulmányi eredményük függvényében. Egy 2009-ben keletkezett, majd 2012-ben módosított kormányrendelet rendelkezik arról, hogy a deklarált hiányszakmák tanulói havonta ösztöndíj támogatásban részesülhetnek.

A rendelet tanulmányi eredmény függvényében 10.000 és 30.000 Ft közötti havi “apanázst” biztosít a tanulók számára, amennyiben nem rendelkeznek 10 óránál több igazolatlan hiányzással, tanulmányi eredményük eléri a 2.51 átlagot, egyetlen tantárgyból sem kaptak elégtelen félévi vagy év végi osztályzatot, illetve a jogszabály értelmében nem hoztak ellenük fegyelmi eljárás során olyan határozatot, amely a köznevelésről szóló törvény értelmében kedvezmények megvonásáról, el- vagy kitiltásról intézkedik.

Na, ez utóbbi gerjesztette az indulatokat és értetlenséget az ülésen résztvevők körében. A jobboldali képviselők (a város érdekeire, illetve a közpénzek szigorúan ellenőrzött felhasználására hivatkozva) az szerették volna, ha a köznevelési törvény fegyelmi eljárásokra vonatkozó részének további két nevesített esete is bekerült volna a rendeletbe, mint a folyósítást megszüntető intézkedések. (Nem egészen értem, hogy miért csak ez a kettő és miért nem az összes nevesített eset!?)

Az előterjesztő és jó magam is, azt az álláspontot képviseltük, hogy a helyi rendeletnek érdemes illeszkednie a jelenleg érvényben lévő országos jogszabályhoz, ezzel minden résztvevő (diákok, szülők) számára egyértelmű környezetet fenntartva az ösztöndíj támogatás rendszerében. Az egységesség egyébként az ösztöndíj folyósítás elszámolhatósága miatt végrehajtandó adminisztratív feladatok (osztályfőnökök, igazgatóhelyettes, igazgató, kifizetők) területén is “kellemesebb” helyzetet teremtenek és a hibázás lehetőségét csökkentik. Ezt az érvet azonban a jobboldali képviselők nem tudták elfogadni és többségükben tartózkodással nem támogatták a helyi rendelet megalkotását. Tették ezt annak ellenére, hogy az előterjesztő és jómagam is elmondtuk (mint olyan osztályfőnökök, akik érintettek az állami szakmai tanulmányi ösztöndíj elszámolásában), hogy a valós életben a gyerekek a tanulmányi eredmények, illetve az igazolatlan hiányzások miatt jóval előbb kiesnek a rendszerből, mint fegyelmi okok miatt. Továbbá a beépített fegyelmi eljárások hivatkozott pontjai (c, e és f pontok), illetve a köznevelési törvényben a tantestület számára biztosított döntési jogkörök bőségesen biztosítják azt a lehetőséget, amellyel indokolt esetben a fegyelmi bizottság “intézkedhet” a helyi, illetve országos ösztöndíj támogatás megszüntetéséről kirívó esetben. (De mint említettem, ilyen eset 2009/2010-es tanévtől –amikortól az ösztöndíjrendszer létezik– egyetlen esetben sem fordult elő, hogy fegyelmi vétség miatt szűnt meg egy diák ösztöndíj támogatása!)

A bejegyzés kategóriája: Kistérség, Magyarország, Oroszlány
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?